www.Stenstrup-Syd.dk Links og Download: www.overg.dk/stenstrup-syd

Svendborg Ungdomsskole Stenstrup: Oplysninger - Materialegården - Stenstrup - Juelsbjergvej

Naboer til Materialegården:
Lidt baggrundsmateriale om Svendborg Ungdomsskoles planer for knallertbane - knallertværksted - ungdomsklub - skaterbane m.v. og links 2009:


Oplysningsmateriale Links

Fællesbrev til beboere i området 28/6-2009 Det er omdelt til mere end 60 beboere indenfor 4-500 m fra Materialgården og flere udenfor, som kan blive berørt af støjgener.

Landkort med støjzoner osv (sammen med fællesbrev)

Info om støjmåling og hvad er decibel (sammen med fællesbrev)

Teknisk kort - Viser tydeligt hvor mange boliger der er i området

Landkort lokalplan Stenstrup Syd - genialt smart med mange oplysninger

Støjgrænser

Generelt om dB - Decibelskalaen og lyd.

Generelt om støj "Lydpotten"


Hvad er sket Hvornår og Baggrundsmateriale  
Nærdemokrati møde i Stenstrup 14/1-2011 - flere detaljer senere.  
SIDSTE -aller-SIDSTE NYT:
"Ny klub uden knallerter" - Avisartikel af Inger Hager i FAA idag lørdag d. 25/9-2010. ------ Læs den her som PDF
 

Endelig noget information fra Ungdomsskolen (Telefon 24/9-2010):
Cathri Jepsen (som er nye leder af Ungdomsskolen siden sommer 2010) har fortalt mig, at der kun bliver almindelige ungdomsskole aktiviteter - og der bliver IKKE noget med knallerter og motorer.
Inge Hager (FAA) er ved at skrive om Ungdomsskolens seneste planer, og spurgte mig om "Naboernes" mening - Jeg sagde at vi manglede oplysning, og følte os dårligt behandlet af ungdomsskolen, og at Inger Hagen gerne måtte sige til lederen af Ungdomsskolen, at jeg MEGET gerne ville have en samtale om deres planer. Kort tid derefter Ringede Cathri Jepsen mig op, forklarede planerne, og vi udvekslede synspunkter.

Jeg bed specielt mærke i, at Ungdomsskolen ikke vil have noget med knallertværksted, fordi de kunne forvente at de unge ville køre udenfor og afprøve deres knallerter. Dette sidste synspunkt, er jo det som os "Naboer" hele tiden har prøvet at få forståelse for.

Cathri Jepsen forklarede mig desuden at der ikke var problemer med støj hos naboer andre steder ved Ungdomsskoleaktiviteter i kommunen, fordi det foregik for lukkede døre og vinduer - det er også første gang, at os der er "naboer" får noget at vide om, at Undomsskolen tager hensyn til naboerne, ifølge Catri Jepsen.

Jeg forklarede også grundigt MIN mening: at Ungdomsskolen er forpligtet til at give en meget god information fremover til os "naboer" i Stenstrup Syd for at opbygge noget tillid fremover. Jeg håber, at de vil gøre det godt. Der er brug for det.

Endelig noget dialog med Ungdomsskolen.

>>>>

Ungdomsskolen skal åbenbart kun lave ungdomsskole-aktiviteter indørs + på et afgrænset område på Materialegården. (kan jeg se i tilsendte akter)

AKT-indsigt modtaget idag d. 21/9.2010 - nu har jeg endelig fået tilsendt materiale fra MT - jeg har den 10/9-2010 bedt om aktindsigt om Ungdomsskolens benyttelse af Materialegården.
Jeg skal gennemlæse det nu. Hvis du vil se detaljer hurtigt, så kontakt mig.

 

Kørsel med GoCart inde på Materialgårdens areal
Fredag den 10 / 9 - 2010
- Adskillige runder om den store bygning.
- - - og naboerne har IKKE fået nogen information fra Ungdomsskolen. Hvad har de gang i ?
Læs lidt mere her + se billederne   --->
Der kommer mere senere, når jeg finder ud af hvad der foregår.

Teknisk forvaltning har også lovet at holde os orienteret - dem har jeg intet hørt fra.

Hvis Ungdomsskolen begynder at informere naboerne på en god måde, kan det jo være at vi slet ikke har noget at være usikre over
- men nu ved vi jo ingenting.

Jeg vil opfordre til en åben og reel information - det har de været meget dårlige til foreløbig - men det kan jo være at de vil gøre det bedre fremover.
Jeg er ikke interesseret i at have konflikt med nogen naboer, så derfor vil jeg virkelig opfordre til at Ungdomsskolen kommer med noget ordentlig oplysning.


2010 Januar til August -  Ingenting: Vi har intet hørt siden - fra hverken kommunen eller Ungdomsskolen, trods flere tidligere løfter om at vi vil få besked fra begge parter.

 
Så har vi endelig fået nogen oplysninger, selvom det ikke er så meget:
Brev fra Ungdomsskolen den 8. Jan. 2010
Vi kan vel foreløbig være tilfredse med at de understreger
--- "Vi kan ... udelukke at der på nogen måde bliver motorkørsel på matriklen Juelsbjergvej 5 som en del af Ungdomsskolehold / klubaktivitet"---
??? --- men de udelukker jo ikke en masse knallertkørsel rundt omkring i nabolaget ???
 
Brev til Politikere og ansvarlige i kommunen 8/1-2010 - Nu skal vi have ordentlig besked. Brev skrevet af nogen af naboerne, efter at flere af os har snakket om, at det er udemokratisk, når vi ikke bliver informeret.  
Avisartikel FAA 1/5-2010 - Her fremgår det at Ungdomsskolen har en midlertidig tilladelse fra Oktober til brug af personalebygningen, og at de vil spørge 7. kl elever og forældre på Stenstrup Skole synes om "deres mening".
Men ikke et ord om naboerne.
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Absolut Ingenting i adskillige måneder:
Vi har intet hørt fra Ungdomsskolen eller fra Teknisk forvaltning - det seneste vi ved, er det som vi har læst i avisartikel den 12/9-2009 "Knallertværksted droppes efter ...... "

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 
"Knallertværksted droppes efter kritik"
Avisartikel i FAA Lørdag d. 12/9-2009

 
Avisartikel i FAA Mandag d. 13/7-2009:
"Kommunen: Uafklaret fremtid for materialeplads"

 
Lille notits i FAA Onsdag d. 1/7-2009 om denne "download"-side.  
Foreløbigt svar fra Miljø og Teknik 30/6-2009 - KLIK her og læs det selv.  
Avisartikel FAA 24/6-2009 - Ungdomsskolens nabobrev er kun sendt til 10-15 naboer, efter hvad Ungdomsskolen selv oplyser til FAA.  
3 naboer har lavet omdeling af Fællesbrev 28/6-2009 til mere end 60 beboere - det er de fleste af dem der bor indenfor 4-500 m.
Fællesbrev til beboere i området 28/6-2009
Landkort med støjzoner osv (sammen med fællesbrev)
Info om støjmåling og hvad er decibel (sammen med fællesbrev)
Teknisk kort - Viser tydeligt hvor mange boliger der er i området
 
Naboorientering fra Ungdomsskolen: Sendt til ganske få naboer.
Modtaget d. 25/6-2009.  Information vil komme, når de er ved at starte op i August. BEMÆRK at denne naboorientering er sendt til ganske få beboere - for eksempel er det ikke sendt til nogen af dem der bor SØ for Materialegården, på den lille sidevej, med åbent og frit land imellem - kun 300-400 m væk. De føler sig selv som "nogen af de nærmeste naboer" fordi de kan kigge lige derover.
 
Avisartikel FAA 24/6-2009  
Brev til 5 Politikere, Miljø og Teknik samt Kultur, Plan og Erhverv fra ASO den 24/6-2009: Hvad er detaljerne? Urealistisk at overholde miljøbestemmelser om støj. Planerne skal sløjfes.  

HER STARTER DET--->   Avisartikel FAA 15/6-2009

Diverse andre links:

Grundkort fyn - bare godt

Svb Lokalplaner

www.Stenstrup-Syd.dk Links og Download: www.overg.dk/stenstrup-syd

Webmaster: Anders Skole Overgaard - Assensvej 140 - 5771 Stenstrup - Tlf: 62 26 19 43 - Mob: 26 54 49 41